Vurdering

Vurderingsfunksjonen er designet for å hjelpe deg som besøkende med å føle seg trygg i kjøpet og vite hva du kan forvente. Våre annonsører får muligheten til å kvalitetssikre bestillingene sine, og vi får god oversikt over våre kunder (annonsører).

For å få så relevante vurderinger som mulig, er det de besøkende som har gjort et digitalt kjøp gjennom vår tjeneste som får muligheten til å gi en vurdering. Besøkeren svarer på fem Ja/Nei -spørsmål angående levering, kvalitet, bilder, betalingsalternativer og om de kan vurdere å anbefale selskapet.

Det kan også legges inn en motivasjon for hvert svar.

Vurdering