Verkstedforhold

Ved bestilling

Ved kjøp fra selger godtar du disse vilkårene. Du forplikter deg til å overholde vilkårene i sin helhet. Som verksted eller firma er du selv ansvarlig for å kontrollere at varen du bestiller passer til kjøretøyet du skal montere den i. For å fastslå dette, bruk alltid originalnummer/artikkelnummer som referanse.

Hvis du er usikker, be om et skriftlig svar fra selger som informerer om det passer eller ikke. I så fall må du oppgi korrekte opplysninger om kjøretøyet som delen skal monteres på, bilregistreringsnummer, VIN-kode, og annen nødvendig informasjon som er av verdi for at selger kan foreta en vurdering. Sørg for å se på bilder og les informasjonen og avgjør om kvaliteten og antall mil samsvarer med ønsket du har.

Du er ansvarlig for å gi korrekt informasjon om varen du ønsker å kjøpe og korrigere faktureringsinformasjon og leveringsinformasjon.

Ved levering

Sjekk leveringen umiddelbart ved ankomst. Ring selgeren direkte hvis du ikke har mottatt artikkelen du har bestilt, eller artikkelen ikke samsvarer med bildet, kvaliteten eller informasjonen. Sjekk at artikkelnummeret samsvarer med den originale delen av kjøretøyet og den mottatte bildelen.

Før montering

Alle artikler skal monteres fagmessig. Følg derfor nøye instruksjonene gitt av produsenten og også selgeren.

Ikke foreta deg noe med artikkelen hvis du mener at det bør være en rettelse. Kontakt selgeren for godkjenning først.

Selger er ikke ansvarlig for feil forårsaket av feil installasjon. Du må bytte ut slitedeler ved montering. Du er ansvarlig for å lære deg hvilke komponenter du må erstatte med nye.

Reklamasjon

Retur av varer kan ikke skje uten selgers godkjenning. Ved synlige leveringsskader må du melde det direkte til transportøren på stedet. Sjåføren må kvittere for din kopi av fraktbrevet med en lapp på hva som er skadet. Ta også bilder av skadeomfanget. Du bør spare emballasje for så nøyaktig håndtering som mulig. Oppdagede og godkjente leveringsskader erstattes behørig så raskt som mulig. Ved leveringsskader eller dersom bildelen du mottok ikke fungerer som lovet i en annonse eller samtale mellom selger og deg, har du rett til å klage. Selgeren erstatter ikke inn- og utmontering med mindre varen du kjøpte har en garanti som informerer deg om dette. Selger har rett til etter eget valg å utbedre mangelen ved å reparere, omlevere eller refundere kjøpet. Du som kunde har ikke rett til å fremme andre krav mot selger på grunn av feil. Selgeren er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader, ikke engang for feil forårsaket av uhell, uaktsomhet og unormal bruk (f.eks. konkurranseaktiviteter og tuning).

Selgeren vil alltid inspisere klageartikkelen din. Hvis selgeren ikke finner årsaken til klagen din, vil du bli belastet med et undersøkelsesgebyr basert på en timekostnad på 600 SEK. Du får da heller ikke refundert hverken bildeler eller fraktruter. Dersom du ønsker å få bildelen tilbake igjen, er du ansvarlig for fraktkostnaden.

Ved retur

har du rett til å returnere varen hvis det har vært en leveringsfeil, dvs. du har mottatt en vare du ikke har bestilt. Du har ikke rett til å returnere en artikkel hvis for eksempel bilreparasjonen ble kansellert eller at du har bestilt feil artikkel. I noen tilfeller kan unntakstilfeller godkjennes, men det er da opp til selger å avgjøre om han godkjenner returen. Vent alltid på godkjenning og informasjon fra selgere før du returnerer artikkelen.

Uventede kostnader
Selger forbeholder seg retten til å etterfakturere deg for eventuelle tilleggskostnader selgeren.
Disse kostnadene kan blant annet oppstå ved feil leveringsadresse, leveringshindringer, bompenger, endring av leveringsinformasjon, endring av frakttjeneste og uavhentet pakke.

Tvist og gjeldende lov

Alle mulige tvister angående disse vilkårene og betingelsene skal primært løses etter avtale mellom partene. Dersom en konsensuell løsning ikke kan oppnås, skal tvisten avgjøres av en generell domstol med selgers nærmeste tingsrett i Sverige som første instans. Tvister angående tolkningen eller anvendelsen av disse vilkårene og relaterte juridiske forhold skal avgjøres i samsvar med gjeldende svensk lov.