Juridisk informasjon

Nettsiden Bildelsbasen.se er en frittstående markedsplass for kjøretøydeler (heretter kalt annonseobjekt) som annonseres av annonserende selskap (heretter kalt selger).

Annonseobjekt

All informasjon i form av data, tekst og bilder som gjelder et annonseobjekt, kommer fra selgeren. Selgeren har ansvaret for at egen informasjon er riktig. Hvis du har mistanke om en feil, bør du derfor kontakte selgeren for korrigering.

Markedsplassen

Bildelsbasen Nordic AB har ansvaret for funksjonalitet ved søk, databehandling og informasjonstekster. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre markedsplassen. Det er ditt ansvar å alltid kontrollere riktigheten i informasjon og søkeresultater, og ved mistanke om feil bør du derfor kontakte oss for korrigering. Det kan skje at feilen stammer fra en annen part, og feilrapporteringen tas da videre til den aktuelle parten.

Ditt ansvar

Ved tvil er det ditt ansvar som bruker å kontrollere at informasjonen på bildelsbasen.se stemmer med virkeligheten.

Ansvarsfraskrivelse

Bildelsbasen Nordic AB kan ikke stilles ansvarlig for manglende informasjon eller feilaktig informasjon.

Copyright

Bildelsbasen Nordic AB (Bildelsbasen) og Bildelsbasen.se er beskyttet av lov om opphavsrett.

Bildelsbasen har de immaterielle rettighetene til tjenesten i form av database, programmeringskode, design, tekst og øvrig informasjon som du som bruker får tilgang til når du bruker tjenesten. Tjenesten må ikke brukes på en annen måte enn hva som anses å være normal bruk. Automatisert avlesing av informasjon er ikke tillatt uten skriftlig avtale med Bildelsbasen.

Hvis du ønsker mer informasjon om bruk av materiell fra Bildelsbasen.se, kan du kontakte oss.

Juridisk information