Bannerannonsering

Som annonsør på Bildelsbasen.se når du ut til privatpersoner og verksteder som søker etter bildeler.

Materialspesifikasjon

På forespørsel.

Vilkår

  • Vi forbeholder oss retten til å godkjenne annonsør, annonsens innhold og utførelse før publisering.
  • Innsendt utførelse av annonse gjelder for den aktuelle perioden.
  • Hvis annonsøren også opptrer som selger i Bildelsbasen.se, er annonsen koblet til ”Søk eget lager”, som leveres av Bildelsbasen.se.
  • Annonsøren kan ikke støtte seg på innholdet på Bildelsbasen.se.
  • Annonsører med et tilsvarende utvalg som på Bildelsbasen.se, skal ha en godkjent tilknytning til nettstedet for å kunne annonsere.
  • Annonsøren skal være bransjetilknyttet. Vi tillater altså ikke annonsering for spill, gambling, forsikringer eller lån.
  • Forskuddsfakturering med betalingsvilkår 30 dager netto.
Bannerannonsering